Знаете ли какъв е коефициентът ви на интелигентност? Най-вероятно не, защото само малцина са се подлагали на съответния тест. Широко разпространено мнение е обаче, че високоинтелигентните хора се справят по-лесно с живота и са по-успели, поради което интелигентността се смята по-скоро за желано качество.

Ето защо е трудно да си представим, че и свръхинтелигентните срещат трудности. Истината е, че за тях и най-дребните неща от всекидневието може да представляват предизвикателство и дори да се превърнат в бреме. 

Особено интелигентните хора често заместват „чувстване“ с „мислене“, което още повече задълбочава бездната между духовните и емоционалните им способности. Сред проблемите, които произтичат от това, са съмнение в себе си, скука и чувство за прекомерен натиск.

Ето кои са десетте най-често срещани проблема на свръхинтелигентните:

6. Прекалено са самокритични

Както вече споменахме, интелигентните хора често са прекалено взискателни към себе си, което ги кара да се съмняват в собствените сили и способности. Подценяването на личните  постижения понякога стига дотам много интелигентни над средното равнище хора да вярват, че постоянно се провалят. И въпреки впечатляващите си успехи в живота те имат чувството, че не ги бива за нищо.

7. Изглеждат арогантни

Често от устата на свръхинтелигентните чуваме фрази като: „Успях да го свърша в обедната почивка“ или: „О, беше съвсем лесно!“. Така те изглеждат самонадеяни и арогантни в очите на околните и неволно ги подплашват. А всъщност просто са искали да омаловажат собствените си способности и умения.