Тъгата е най-продължителната емоция, установява изследване – едно от първите, които се фокусират върху трайността на емоциите. В сравнение с раздразнението, срама, изненадата и дори скуката, тъгата надминава всички по продължителност. Изследването, публикувано в научното списание Motivation and Emotion, посочва, че тъгата най-често е свързана със събития, които имат дългосрочно въздействие върху живота на хората. 

Основната причина някои от емоциите да са по-продължителни, е връщането отново и отново към размислите, свързвани със събитието, което ги е причинило. Краткотрайните емоции в повечето (но не всички) случаи са причинени от събития с относително ниска значимост. 

Резултатите идват от проучване с участието на 233 студенти, които е трябвало да си припомнят различни емоционални преживявания и тяхната продължителност. Докато отвращението и срамът обикновено преминават за около 30 минути, тъгата продължава средно 120 часа.

Сродните една на друга емоции се различават по своята трайност – страхът преминава бързо, докато близкият му родственик, безпокойството, се задържа много повече. Срамът жегва за кратко, чувството на вина остава задълго. 
Що се отнася до скуката, тя преминава за два-три часа, въпреки че естествено я чувстваме като много по-продължителна. 

Източник: PsyBlog