„Играх достатъчно, сега искам да уча“ - често казва малкият Уилям на майка си по времето, когато става член на „Менса“. Тогава той е тригодишен.

Световната организация на хората с най-висок коефициент на интелигентност е публикувала списък с характеристики, които отличават свръхнадареното дете:

- четене на ранна възраст;

- необичайни интереси;

- необикновена памет.

Според „Менса“ необичайно интелигентното дете:

- предпочита компанията на възрастни;

- има чувство за хумор;

- проявява интерес към събитията в света.

Американският психолог на развитието д-р Хенри Фелдман определя „детето чудо“ като:

- дете на възраст под 10 години, което се справя като обучен професионалист в област, чието усвояване изисква дългогодишни усилия.

Справка: Моцарт, класическото дете чудо, композира първите си творби на пет години, а осемгодишен пише първата си симфония.

Високият коефициент на интелигентност обаче не е определящ. Креативните деца рядко показват високи резултати на стандартизирани тестове, обяснява австралийският психолог Мария Маккан.

Учени от Университета на Монреал, цитирани от телевизионния канал CBS, твърдят, че са открили общото между най-талантливите деца:

те са силно запалени по своето занимание и самостоятелно са развили интерес към него.

Децата, които сами са избрали попрището си и начина, по който да го упражняват, запазват ентусиазма си и не спират да се усъвършенстват.

Децата на строги и амбициозни родители са обсебени от способностите си и нетърпеливи да успеят, което е психологическа бариера за развитието им.

Психологът Лари Вандървърт използва данни от невробиологични изследвания на мозъка и открива, че при децата чудо водеща е емоционалната мотивация. Малкият мозък координира процесите, които протичат в останалите мозъчни центрове, и има важни познавателни функции.

Според психолога уникалната емоционална нагласа на детето към любимото занимание ускорява координиращата функция на малкия мозък и кара работната памет по-бързо да направи прехода от пространствено-визуалната функция към езика и други символни системи. Предишни изследвания върху деца с изключителни математически способности показват, че при тях работната памет е много по-дълготрайна.