Детето реве, та се къса и както казват, се "захласва". Каквито и да са причините, най-разумно е да направите ето това:

1. Нищо не казвайте! Съвсем нищо, нито думичка. Никакви "ах-ах", "ох-ох" или "горкичкият". Няма нужда от въпроси - какво стана, какво си удари... Тишина. Думите натоварват допълнително мозъка на детето, той и без това е претоварен в дадена ситуация.

2. Не бързайте да разсейвате детето. Нека мозъкът на мъничето се справи сам с несполуката. Дайте му да преживее случилото се.

3. Плавно и силно, но нежно го прегърнете и останете неподвижни в прегръдката. По този начин му показвате, че сте с него и че то е в безопасност.

4. Регулирайте своето дишане. Дишайте плавно, дълбоко и спокойно. Детето постепенно ще започне да диша в синхрон с вас, като лека полека ще се успокоява.

5. Може леко да го поклащате в такт на дишането, да го галите по гръбчето. Може да тананикате песничка без думи, тихичко като фон.

6. Когато дишането му се поуспокои, опитайте да разберете какво се е случило.

Вижте целия текст на страниците на Новите родители.