Начинът, по който използваме интернет, говори за емоционалното ни състояние, пише New York Times.

Изследване показва, че студентите, при които се наблюдават признаци на депресия, прекарват времето си онлайн различно от тези, които нямат подобни симптоми.

216 студенти от Университета за наука и технологии в Мисури попълват въпросник, предназначен за статистическо измерване на степента и разпространението на депресията сред населението. Чрез  информационната система на университета учените събират данни за интернет потреблението на доброволците. Ръководителите на експеримента държат да подчертаят, че не са шпионирали участниците, за са разберат с кого са си писали и какво са гледали, а са използвали стандартната информация за трафик потока в кампуса на университета.

Резултатите показват някои характерни особености на „депресивното” поведение онлайн. Участниците със симптоми на депресия използват имейл много по-често. Предишни изследвания сочат, че честото проверяване на електронната поща е свързано с повишена тревожност – един от симптомите на депресията. Депресираните студенти като цяло по-често гледат онлайн видео и играят повече. Разменят повече филми и музика. Наблюдава се и по-често превключване между различни приложения – например имейл, игри и т.н., което вероятно е индикатор за затруднена концентрация - също характерна черта на депресията.

Компютърните специалисти от изследователския екип искат да разработят софтуерно приложение, което се инсталира на домашния компютър или на телефона, и ни алармира, ако прецени, че развиваме симптоми на депресия.