Всички сме виждали как за удобство много хора изписват ѝ като й. Други изцяло го пропускат, пишейки: „Дадоха и кутия бонбони“. Какво друго, освен кутия бонбони, са дали?

В подобни случаи й е за предпочитане, за да се избегне смисловото объркване. Замяната на ѝ с й обаче е неправилна, тъй като й е буква, чието име в езиковедските среди е глайд, т.е. буква, която не може да се произнесе самостоятелно, затова се чете само в съчетания с други букви (например йо и йе). От друга страна, ѝ е самостоятелна дума, чието използване е задължително. Заменянето ѝ с букви и други писмени знаци е нарушение на правилото.

Всъщност, има лесен начин да изпишем ѝ на клавиатурата – така, както го изисква българската граматика.

Windows

Shift + ь

На фонетична клавитура: shift + x (там, където е ь).

На БДС клавиатура: shift + a (там, където е ь).

За да напишете Ѝ, натиснете Caps Lock, след което въведете горната комбинация.

На някои клавиатури буквата може да се изпише и с отделен клавиш, който се намира между Z и Shift.

Мобилни устройства под iOS и Android

Собствениците на устройства, работещи с операционната система на Apple или Google, просто трябва да задържат пръст върху клавиша на буквата И, за да могат да изберат ѝ. (Уточнение: на някои клавиатури за Android "ѝ" се възпроизвежда със задържане на "й").


Скрийншот: Obekti.bg

Linux

Натиснете клавиша с наклонената надясно черта и двете вертикални чертички. В някои клавиатури вместо две вертикални чертички има цяла вертикална черта. При подредба по БДС ѝ се изписва и с shift + ь.

Mac

За да изпишем ѝ на Mac, задържаме клавиша на буквата И. Ще ни излязат различни варианти (ударения, умлаути), измежду които и търсеният от нас символ.

Малко уточнение. По принцип е правилно ударението да пада от дясно наляво (както е на картинката). Това обаче технически е невъзможно на практика. Които и комбинации от бутони да използвате, то винаги ще пада от ляво надясно.