Ден 2. Придържайте се към метода от втория ден. Въпреки това на втория ден трябва да изведете детето за около час следобед.

  • Изчакайте да пишка в гърнето и излезте веднага след това. Това помага да се научи да ходи до тоалетна волево.
  • Когато излезете, детето трябва да носи достатъчно широки панталонки без памперс или обикновено бельо под тях. Целта е да излезете и да се върнете без инциденти и без да се налага да използвате гърнето, докато сте навън.
  • Бъдете близо до дома. Просто се разходете из квартала. Вземете преносимо гърне просто за всеки случай.

Ден 3. Придържайте се към правилата от първия ден, но този път изведете детето два пъти – веднъж сутринта и веднъж следовед. Всеки път приканете детето да използва гърнето преди излизане.

  • Отново му обуйте широки панталонки, без памперс или гащи. Вземете преносимото гърне и резервни дрешки за всеки случай.
  • Ако не получите добри резултати, изчакайте между 6 и 8 седмици и опитайте отново. Запомнете, че тази техника изисква търпение, много подкрепа към детето, и известно време.