Добрите лидери знаят, че всеки член на екипа има нужда да знае с какво е важна работата му и как се вписва в по-глобалния план. Те са по-склонни да споделят визията си с целия екип, така че всеки да има инструментите и увереността да се справи отлично с работата си.

Извод: Ако искате да ви имат доверие, комуникирайте ясно и открито. Не оставяйте хората, независимо в какви отношения сте с тях, в неведение и несигурност.

3. Скромност

Един сигурен начин да загубиш доверието на хората, с които работиш, особено ако си ръководител, е да си присвоиш техните заслуги. Добрите лидери нямат нужда да подсилват егото си по този начин, защото знаят, че всеки успех е плод на общи усилия. Те с радост подчертават успехите на другите и им дават възможност да блеснат.

Те също така поемат отговорност за собствените си грешки и са готови да поемат вината, дори когато пропускът не е техен. Те се грижат за екипа си, дори когато собственият им имидж е поставен на карта.

Извод: За да може което и да смислено взаимоотношение да издържи във времето, то трябва да почива върху основата на доверие. За да изградите доверие, често е нужно да поставите егото си на заден план и да демонстрирате зрялост, честност и откровеност. Инвестирайте в развитието на тези качества и всички взаимоотношения, на които държите, ще бъдат по-здрави.

По материал на The Muse