Големите лидери трябва да са бомбастични, всезнаещи, контролиращи и винаги уверени, че техните решения са правилни. Или пък не? Един от най-изненадващите фактори, които обединяват големите лидери няма нищо общо с бомбастичността, многознайството и властния характер. 

Изследване, публикувано в Administrative Science Quarterly, за пореден път констатира, че скромността е това качество на лидера, което прави организацията по-успешна. 

Резултатите идват от интервюта с главните изпълнителни директори на 63 китайски компании и около 1000 от техните служители.

Учените откриват, че скромните шефове са по-склонни да дадат повече власт на висшия мениджърски екип, което на свой ред прави този екип по-интегриран.

Упълномощаващият климат на организацията на свой ред стига и до средните мениджъри, като подобрява тяхното представяне, отдаденост и ангажираност с работата.

Авторите на изследването описват основните качества на скромния лидер:

„Като цяло скромните индивиди приемат, че има нещо по-голямо от тях. Скромността се проявява в самосъзнание, отвореност за обратна връзка, отчитане на качествата и заслугите на другите, нисък фокус върху собствената личност и стремеж към преодоляване на себе си.“

Скромните хора с желание търсят точно познание за себе си и приемат недостатъците си, докато съществременно остават напълно наясно с талантите и способностите си.

Те оценяват качествата на другите, техните силни страни и приноси и нямат нужда от превъзходство или господство над останалите.“

Това не е първото изследване, което очертава този фактор на успешното лидерство.

Едно американско изследване разглежда първите 1000 компании в списъка на списание Fortune, които са били преобразени от лидерите си.

Това изследване открива, че един важен фактор, който различава просто добрите от най-добрите лидери е скромността.

Най-ефективните лидери не са помпозни позьори – те са скромни. 

Със сигурност не вреди и факта, че скромните лидери са и много по-харесвани в сравнение с властните си колеги.

По думите на авторите на новото изследване:

„Нашите резултати променят разпространеното погрешно схващане, че на скромните директори им липсва самоувереност или че са неспособни да мотивират другите.

Ние демонстрираме, че влиятелните лидери не е нужно да бъдат мъжествени, властни или авторитарни.
Вместо това те могат да бъдат скромни и да формират споделен смисъл на всички йерархични нива, което на свой ред се отразява върху отношението и поведението на служителите на по-ниските нива. 

Скромните изпълнителни директори имат стратегическа ценност в създаването на конкурентно предимство чрез култивиране на споделени възприятия, обединяващи йерархичните нива.“

Източник: PsyBlog