Във взаимоотношенията с хората доверието е нещо, което не може да се замени с нищо: в една връзка или има доверие, или няма. Ако ви излъжат веднъж, се научавате да не се доверявате така лесно следващия път. Бихте ли споделили новата си идея с онзи колега, който си присвои предишната ви?

За да ви имат доверие, трябва да инвестирате в създаването му. Ето три качества, върху които е нужно да работите.

1. Отзивчивост

Добрите лидери знаят, че неефективността и забавянията са пагубни за напредъка. Те знаят, че трябва винаги да са готови да отговорят незабавно и да бъдат решителни, за да движат екипа си напред. Те нямат против да бъдат прекъсвани, а целенасочено се стремят да се справят със запитванията към тях, докато са още пресни. Те са достъпни и последователни в действията си и в изпълнението на поетите ангажименти, така че другите могат да разчитат на тях.

Извод: Независимо дали в служебни, приятелски или лични отношения, способността да реагираме навреме и да спазваме поетите ангажименти изгражда доверие. По-добре е да кажете „не“, но отговорът да е ясен, отколкото да оставите другия в очакване.  
 
2. Прозрачност

Лидерите, които са затворени и тайнствени, създават обстановка на недоверие и несигурност. Откритостта от друга страна означава крайните цели и мотиви да бъдат ясни за всички.