Пари, изневери или пословичната кофа с боклук са само поводи да си го излеем на половинката. Причината за кавгите с човека, с когото живеем, обаче се свежда до точно две усещания. Това установили учени, след като анкетирали 3539 брачни двойки, на възраст от 18 до 85 г., съответно със семеен стаж от няколко месеца до 61 години.

Техните спомени извели двете основни причини за войните вкъщи: „Ти ме пренебрегваш” и „Ти ме обвиняваш (товариш, контролираш, насилваш) несправедливо”.

Едва ли е изненада, че способността на двойките да се помиряват при тези конфликти предсказва с голяма точност дълговечността на брака, здравето на партньорите и на децата им.