Ново изследване откри, че когато хората се събуждат с очакването да имат наистина стресиращ ден, това действително засяга функционирането им и особено когнитивната работа на мозъка. Самото очакване да имате стресиращ ден стеснява потенциала на когнитивното ви представяне през деня. В някакъв смисъл единственото нещо, от което трябва да се страхуваме, е самия страх. Според учените дори и събитията, мисълта за които ни причинява стрес, никога да не се случат, самият факт на вътрешното им предсказване отклонява ценни ресурси на мозъка и паметта, които иначе биха имали много по-продуктивно приложение.

“Хората могат да предвиждат и очакват дадени събития преди да се случат и това може да ни помогне да се подготвим за тях и дори да предотвратим някои от тях, които са нежелани”, обяснява Джинсхил Хюн от държавния университет в Пенсилвания. Но нашите резултати показаха, че тази способност може да бъде и вредна за човека и особено за функцията на паметта му през деня и това е напълно независимо от факта, дали очакваното събитие се случва реално или не“”.

Science Alert