Амброуз Биърс е американски сатирик, критик, издател, журналист и автор на къси разкази.

Най-известното му произведение – „Речникът на дявола“, иронизира американската култура и търси по-практични дефиниции за общоприети понятия. 

Абсурд — Твърдение или убеждение в несъответствие с нашето собствено мнение.

Беззащитен — който не може да атакува.

Брак — Вид общност, която се състои от господар, господарка и двама роби — всичко на всичко двама души.

Веднъж — Достатъчно.

Възможност — Подходящ случай за сдобиване с разочарование.

Година — Период, състоящ се от 365 разочарования.

Дваж — Един път повече от необходимото.

Досадник — Индивид, който говори, когато бихте искали да слуша.

Егоист — Човек с лош вкус, който се интересува повече от себе си, отколкото от мен.

Зъболекар — Фокусник, който пъхвайки метал в устата ти, измъква от джоба ти монети.

Идиот — Член на голямо и силно племе, чието влияние в човешките дела е било винаги доминиращо и контролиращо. Делата на Идиота не са ограничени в някоя конкретна област на мисълта или действието, ами "обхващат и регулират всичко". Той има последната дума във всичко; решението му не подлежи на обжалване. Той определя модата и вкуса, диктува ограниченията на речта и определя границите на поведението с краен срок.

Извинявам се — Полагам основите за бъдеща обида.

Кларинет — Инструмент за мъчения, с който работи човек с памук в ушите. Има два инструмента, които са по-лоши от кларнета - два кларнета.

Любов — Временна лудост, лечима чрез брак…

Мозък — органът, с който мислим, че мислим.

Молитва — Да поискаш законите на Вселената да бъдат отменени заради един молител, които явно не го заслужава.

Възхищение — изискано признаване на приликата на някой друг с нас.

Оптимист — Поддръжник на доктрината, че черното е бяло.

Познавач — Специалист, който знае всичко за нещо и нищо за всичко останало.

Познат — Човек, когото познаваме достатъчно добре, за да му поискаме заем, и недостатъчно добре, за да му дадем такъв.

Разсъмване — Когато разумните хора си лягат.

Свобода — Едно от най-ценните притежания на въображението.

Съвет — Най-малката монета в обращение.

Съсед — Този, за когото ни е заповядано да го обичаме както нас самите, и който прави всичко по силите си, за да ни направи непокорни.

Учтивост — Най-приемливата форма на лицемерие.

Философия — Маршрут, състоящ се от много пътища, водещи от никъде до нищо.

Щастие — Приятно чувство, което се поражда при мисълта за нечие чуждо нещастие.

Ясновидец — Човек, който има способността да види онова, което е невидимо за клиента, а именно, че е тъпак.