Около 60% от човешкото тяло се състои от вода, което означава, че преобладаващата част от физиката ни не е нито плът, нито кости, а вода. Д-р Масару Емото формулира теорията за „мислещата вода“, основана на предположението, че мислите и чувствата на хората могат да влияят върху водата. За целта на изследванията си д-р Емото кристализира вода при различни условия (думи, музика, заобикаляща среда) и снима кристалите с високоскоростна камера. Той твърди, че положителните мисли и енергия водят до красиви и симетрични модели, а негативните – до различни хаотични структури.

Във всеки случай неговите формулировки са спорни и не са признати единодушно от научната общност. Според някои критици промяната на водните кристали може да се дължи на други фактори, като температура и влажност на средата. Други изтъкват, че снимките на японския учен не показват достатъчно детайли, за да може да се прецени точно тази промяна. Но посланието на д-р Емото, а именно, че мислите и чувствата ни притежават силата да формират света около нас, намира отзвук у мнозина и вдъхновява цяло движение, обединено около идеята за „мислещата вода“.

Едно от основните прозрения на Масару Емото е, че лошото отношение на хората към самите себе си и към другите може да окаже вредно въздействие върху света. Ако водим негативни разговори със себе си или се отнасяме неуважително към околните, предаваме отрицателна енергия на водата в телата си и в природата, което според принципа на мислещата вода може да доведе до нарушаване на естествения ред и равновесието в света, а това на свой ред да предизвика редица негативни последствия. Ето кои изречения са особено вредни за вас и трябва да ги избягвате:

„Не съм достатъчно добър“ – това изказване подкопава самооценката и може да породи неувереност и съмнения в себе си.

„Никога няма да успея“ – с това изречение демонстрирате негативна нагласа към собствения си потенциал и сами предизвиквате провала си.

„Никога нямам късмет“ –  това изказване показва, че сте склонни да надценявате негативните събития и да игнорирате позитивните, което формира песимистичен светоглед.

„Всичко е по моя вина“ – самообвиненията могат да доведат до чувство на безсилие и депресия.

Макар да липсват убедителни научни доказателства в подкрепа на принципа за мислещата вода, скритото в него послание е от голямо значение. Да бъдем добри към себе си и към другите е важно не само за собственото ни благополучие, но има и потенциал да предизвика „ефекта на доминото“, който ще се отрази благоприятно на заобикалящия ни свят. Изберем ли да култивираме положителни мисли и чувства, ще допринесем за изграждането на по-хармонично и балансирано общество.