Време е за втория дебат от поредицата "Точка на кипене", организирана от "Мениджър"! Темата днес е "Имат ли смисъл квотите в бизнеса?"

 

ИМАТ СМИСЪЛ в общества, в които стереотипите по отношение на пол, раса и множество социални характеристики създават дискриминация, а оттам неравен старт за развитие, реализация, професионален напредък, размер на възнаграждение. Въвеждането на квоти за жени в управлението на най-големите компании например би могло да промени консервативните модели по отношение ролите на мъжете и жените в семейството, обществото и бизнеса. Имат смисъл и защото подобряват работния микроклимат в компаниите.

 Участници в отбора:

 Петър Торнев, директор на Технологичния център на Аксенчър в България

 Саша Безуханова, основател на Българския център на жените в технологиите и MOVE.BG, ангел инвеститор

НЯМАТ СМИСЪЛ, защото това означава допълнителна бюрокрация и защото хората се наемат/издигат заради тяхната компетентност и мотивация, а не защото някой задължава компаниите да осигурят по-добър баланс в екипа. По-важно е да се работи в посока изграждане на толерантна работна среда. Кой по-добре знае от какви хора има нужда компанията – вие като собственик, изпълнителен директор, предприемач, или законодателят, опитващ се да реши културно наложени стереотипи с въвеждане на служебно равенство? Водят ли финансовите и обществените оценки на компаниите до дискриминация от нов вид?

 Участници в отбора:

 Захарина Вецева, директор “Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност” в TELUS International Bulgaria

 Младен Владимиров, психолог

За събитието

Точка на кипене – дебатите на МЕНИДЖЪР. 2021  е нов формат събития, подлагащи на дебатиране актуални и общественозначими теми. МЕНИДЖЪР. среща тезите на експерти от различни области по горещи теми, свързани с бизнеса, икономиката, пазара на труда и лидерството.

 Формат на събитието: Два отбора („за“ и „против“) дебатират по предварително зададена тема. Участниците в отборите са

хора с будни умове – общественици, специалисти в областта си, активни участници в бизнес живота на България.

Времетраене: между 60 и 90 минути

 Начин на провеждане: Присъствие в залата и излъчване на живо онлайн във Facebook страницата на manager.bg и на www.manager.bg.

Правила: Всеки от участниците разполага с определено време, за да изложи своите аргументи в подкрепа на тезата, която защитава. Провежда се и гласуване, в което се включват онлайн зрителите на дебата. По време на събитието те ще могат да подкрепят чрез попълване на онлайн анкета тезата, която считат, че е защитена най-добре в дебата. Победител е отборът, който успее да постигне обръщане на резултата или промяна в по- висока степен в позицията, изразена от зрителите. За първоначални данни по отношение на становището на зрителите се приемат резултатите от предварителна анкета, публикувана седмица преди провеждането на събитието на www.manager.bg.