Всички въпроси на една публична беседа се въртели около живота след смъртта.

Учителят само се смял и не дал нито един отговор.

Когато учениците му го попитали каква е причината за неговата уклончивост, той по-късно рекъл:

„Забелязали ли сте, че тъкмо хората, които не знаят какво да правят с този живот са тези, които искат друг – който ще продължи вечно?“

„Но има ли живот след смъртта, или няма? – настоявал един от учениците.

„Има ли живот преди смъртта? – това е въпросът!“ – казал Учителят със загадъчен.

Автор: Антъни де Мело