Попитали веднъж Сократ:

- Коя е най-силната държава?

Той отговорил:

- Тази, в която хората са добри.