„Когато срещнем някого – пише Гретхен Рубин в новата си книга The Four Tendencies – често ни привличат точно тези качества, които с течение на времето започват а ни влудяват.“

Как да не се съгласиш. Влюбваш се в някой, който е толкова весел и забавен, че може да пие и да танцува до сутринта в работен ден. И след няколко години той е толкова весел и забавен, че никога не чисти банята и не помни рождения ти ден.

Наблюдението на Рубин е свързано с теорията ѝ, че има четири тенденции или личностни типа и това се отразява върху начина, по който хората се събират по двойки.

Четирите типа са:

  • Длъжници
  • Поддръжници
  • Усъмняващи се
  • Бунтари

Длъжниците отговарят на външните очаквания (например да изпълниш молба на близък или да спазиш срок), но не винаги на вътрешните (да изпълниш нещата, които сам си обещал на себе си, например да правиш йога по един час на ден). Те по-лесно правят нещо за другите, отколкото за себе си. Поддръжниците обикновено отговарят и на вътрешните и на външните очаквания, което означава, че оставят другите да ги потискат.

Усъмняващите се отговарят на вътрешните очаквания – те правят нещо, само ако смятат, че има смисъл. Бунтарите се противопоставят както на външните, така и на вътрешните очаквания – ако накарате един бунтар да свърши нещо, той най-вероятно ще се възпротиви.