Колкото и да се концентрираме върху успехите в училище и интелекта на децата, има един важен фактор за успеха, който не се измерва от традиционните оценки. И той се нарича сила на характера.

Силата на характера, по думите на научния журналист и автор в сферата на емоционалната интелигентност Даниел Голман, не може да съществува без т.нар. „когнитивен контрол“ - способността да се отложи удовлетворението, да се контролират импулсите, да се управляват емоциите и да се поддържа концентрацията.

От собствен опит Голман е убеден, че всяко дете, независимо от средата, в която живее, може да бъде научено да развие когнитивен контрол. В интервю с Опра Уинфри той споделя един силен пример:

„Бях в едно училище, в един час на второкласници в испански Харлем. Това са деца, които живеят в социалните жилища... най-лошите условия, които можете да си представите“ - разказва Голман.

Учителят в този клас кара децата да правят едно особено упражнение.

„Всеки ден, всяко дете отива до шкафчето си, взима от там една плюшена играчка, намира къде да легне на килима, поставя плюшената играчка на коремчето си и гледа как се издига при вдишване и спада при издишване. Брои едно-две-три на вдишване и едно-две-три на издишване.“

Ползите от малкото време, прекарано в това упражнение се усещат през целия учебен ден, убеден е учителят. Децата са по-спокойни и съсредоточени.