Природната изолация на Япония от останалия свят я прави наистина неповторима и уникална. Културата на Страната на изгряващото слънце много силно се отличава от културата на други държави, пише Margaritta.net. Японците са мъдър народ, не търпят суета и фалшив блясък, научили са се да живеят в пълна хармония с природата и околния свят, наслаждавайки се на всеки момент, прекаран на тази земя.

Ето 50 проникновени японски пословици, в които си струва да се вслушаме и да разтълкуваме мъдростта на разумните японци.

1. Причина и лейкопласт може да залепиш където си искаш.

2. Да се гощават идват чуждите, да скърбят — своите.

3. Излишна вещ - излишна грижа.

4. Когато ти е леко на сърцето — и походката ти е лека.

5. Без обикновените хора няма велики.

6. Помни благодарността толкова дълго, колкото и обидата.

7. Няма случай голият да загуби нещо.

8. Където е права силата, там е безсилно правото.

9. Направи всичко каквото можеш, а останалото остави на съдбата.

10. Нечестно придобитото не върши работа в бъдещето.

11. Да попиташ е срамно за минута, да не знаеш е срамно за цял живот.

12. Изправеният човек като изправеният бамбук се среща рядко.

13. Малко е да бъдете мъж и жена, трябва да станете и приятели, и любовници, за да не ги търсите после настрани.

14. Дойде ли беда, разчитай на себе си.

15. Мъж и жена трябва да бъдат като ръката и очите - когато боли ръката, очите плачат, а когато плачат очите, ръцете изтриват сълзите.

16. Случва се лист да потъне, а камък - да плува.

17. По-лесно е да намериш десет хиляди войници, отколкото един генерал.

18. Всяка жена изглежда красива в тъмното, отдалече или под чадър.

19. Дори път дълъг хиляди ри, започва с една стъпка. (Ри - японска мярка да дължина равна на 3927 м)

20. Победата ще бъде на онзи, който издържи с половин час повече от своя противник.

21. Помислил ли си - решавай, а решил ли си - не мисли.

22. На път имаш нужда от спътник, а в живота - от другар.

23. Няма по-опасен враг от глупака.

24. Не дръж отиващото си, не бягай от идващото.

25. Морето затова е велико, защото не пренебрегва и малките рекички.