26. Почитания храм ще познаеш по вратите му.

27. Мъката, като скъсана дреха, трябва да оставяш вкъщи.

28. Никой не се спъва, като лежи в леглото.

29. Не се бой да се огънеш малко, по-прав ще си като се изправиш.

30. Седем пъти падни, осем пъти се изправи.

31.Гладното куче от тояга не се бои.

32. Седем пъти провери, преди да се усъмниш в човека.

33. В къща, където има смях, идва щастието.

34. В усмихнато лице не пускат стрела.

35. Който сам не се е подчинявал, не може и да заповядва.

36. Дали лъкът е добър, зависи от ръката, която го опъва.

37. Слънцето не знае кой е прав, кой е крив. Слънцето не свети, за да сгрее някого. Който открие себе си, прилича на слънцето.

38. Богатият е като пепелник, колкото е по-пълен, толкова е по-мръсен.

39. Студен чай и студен ориз се търпят, но студен поглед и студена дума са непоносими.

40. Ако проблемът може да бъде решен, не си струва да се безпокоиш за него, а ако не може да се реши, безполезно е да се тревожиш за него.

41. Лошият човек се старае да оправдае своята грешка, добрият - да я поправи.

42. Бъди учител на своето сърце, не позволявай на сърцето да стане твой учител.

43. Навечерието на празника е по-хубаво от самия празник.

44. Бързо - значи бавно, но без да спираш.

45. Понякога един миг е по-скъп от съкровище.

46. Купеното е по-евтино от подареното.

47. Поиска ли жената, през скала ще мине.

48. Добрият търговец не показва цялата стока веднага.

49. Бъди нащрек с онзи, който мълчи.

50. Случилото се два пъти, може да се случи и за трети път.