В изследването учените си поставят за задача да проверят дали същият феномен се наблюдава и при РНК. Използвайки модерния метод за наблюдение NMR те са изследвали двойни изкуствени спирали – една направена от ДНК и една от РНК. Използвайки NMR метода екипът успява да проследи смяната на индивидуалните бази, които изграждат стъпките на спиралата, които се подреждали по двойки следвайки или конфигурацията на Уотсън и Крик или тази на Хогстийн.

Предварителни анализи показвали, че за определен период на време средно около 1 процент от базите в двойната спирала на ДНК се променяли в Хогстийн конфигурация. Но когато екипът проверил резултатите при еквивалентната двойна спирала на РНК те не открили движение. Всички базови двойки били застинали в конфигурацията на Уотсън и Крик.

Екипът заключил, че РНК не образува Хогстийн конфигурация защото нейната двойно спирална структура е по-наситена от тази на ДНК. Вследствие, РНК не може да се промени дори и една база без да удари друга или без да размести атоми, което би разкъсало спиралата.

“За нещо толкова фундаментално като двойната спирала е забележително, че откриваме толкова важни нови факти толкова късно в играта,” казва Ал-Хашими. Ние трябва да продължим да се взираме за да задълбочим нашето разбиране на тези основни молекули на живота.”

Източник: Redorbit