Първо – ако сте се събудили с мисълта, че трябва да свършите нещо важно през идния ден, просто запишете мисълта си на лист хартия. След това отново пробвайте да заспите.

Второ – ако лежите в продължение на повече от 15 минути, станете от леглото и в рамките на 10 минути вършете нещо, което намирате за успокояващо. Стойте настрана от телевизора и компютърните игри. Направете нещо, което ви е приятно – използвайте и ръцете, и съзнанието си. Например подредете пъзел. Целта в случая е да престанем да асоциираме леглото с будното състояние.

Сладки сънища!

Източник: In59seconds