"Мъртвите хора получават повече цветя от живите, защото разкаянието е по-силно от благодарността." (Ане Франк)

Анелис или Анелизе Мари Франк (1929 – 1945), съкратено Ане Франк (Anne Frank), е еврейско момиче, родено в Германия и прекарало по-голямата част от живота си в Холандия. По време на Втората световна война то се укрива от нацистите със своето семейство в Амстердам и води дневник, публикуван след края на войната. Тя умира в концентрационния лагер Берген-Белзен само на 15 години.