Алексей Громико става почетен професор на ВСУ

14 ноември 2018 г., 18:29
78

Снимка: Friva / Shutterstock

Член-кореспондентът на Руската академия на науките проф. доктор на политическите науки Алексей Анатолиевич Громико ще проведе лекционен курс и майсторски клас във Варненския свободен университет от 21 до 23 ноември 2018 г. Лекционният курс на тема „Международни отношения и сигурност“ включва поредица от лекции по темите: „Русия, ЕС и Турция в Черноморския регион“; „Русия и НАТО“; „Brexit и бъдещето но ЕС“; „Междуцивилизационни проблеми на европейската интеграция“; „Заплахи, предизвикателства, архитектура на европейската сигурност в контекста на руско-американските отношения“.

На 23 ноември (петък) от 13:30 ч. в Аула Максима ще се проведе и публична лекция на проф. Алексей Громико „Политическата трансформация на евроатлантическото пространство“. Непосредствено преди лекцията руският учен ще бъде удостоен със званието „Почетен професор на Варненския свободен университет  за неговия принос в укрепването и развитието на ползотворно сътрудничество между ВСУ „Черноризец Храбър“ и Фонд „Русский мир“ и за значимите му научни постижения в изследванията на политическите системи и международната сигурност.

Роденият през 1969 година Алексей Анатолиевич Громико е внук на най-дълго заемалия поста министър на външните работи на бившия СССР Андрей Громико. Завършва с отличие историческия факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". През 1997 г. защитава дисертация „Политическият реформизъм във Великобритания“, а през 2005 г. става доктор на политическите науки с дисертационния труд „Модернизация на партийно-политическата система на Великобритания“. В момента е директор на Института за Европа към  Руската академия на науките и ръководител на Центъра за европейски програми на фонд "Русский мир". Президент е на Асоциацията за европейски изследвания на Русия. През 2012 г. е удостоен със званието „Почетен член на академичния форум“ на Варненския свободен университет.

Ключови думи:
Коментари