Нощта преди големия изпит. Телефонът на нощното шкафче на доцента звъни бясно. Той поглежда часовника - три часът сутринта!!

- Ало? 

От другата страна на линията се чува сподавен глас. 

- Спиш ли, проклетнико?

- Спя... 

- А ние учим!!!