Образованието не те прави най-образован.

Прави те възпитанието. Онова, което

получаваш у дома. Прави те съвестта, освен

ако не искаш да се отървеш от нея по най-

бързия начин. Прави те самоконтролът.

Прави те самообразованието - не само от

книгите, а и от това, което виждаш на улицата,

у другите, и мерилото дали ти харесва,

което виждаш, или те отвращава. Прави те

интелигентността. Начинът, по който

разговаряш с другите, степента на

уважение, степента на съпричастност,

чувството, че каквото и да си научил, е

винаги малко. Сякаш цял живот държим

матури. Да бъдем не същества с голи

дипломи, а хора. Понякога има и скъсани,

разбира се, но истината е, че на

поправителен изпит се явяваме не ние, а

децата ни. Понякога и внуците. Все някой

трябва да плаща за грешките. За нашите

грешки.

- Рая Видинска