Да спреш да учиш

Много хора вярват, че е достатъчно просто да завършиш някакво образование, което ще ти осигури работа. И въпреки това непрестанното учене не е задължително винаги да е подчинено на някаква конкретна практична цел. Да, то може да помогне за професионалното ви развитие, но освен това ще увеличи самочувствието ви и ще ви помогне да бъдете по-интересен човек.

Да работиш нещо, което мразиш

Често с години работим нещо, което мразим, заради собствената си нерешителност и нежелание да напуснеш зоната си на комфорт. И все пак, ако не рискуваме и не променим нещо в живота си, можем цял живот да вехнем, вършейки нещо, което не ни е интересно.

Твърде много мечти, твърде малко действие

Ако не предприемем стъпки да осъществим желанията си, всичко ще си остане просто фантазия. Ако чакате идеалните условия, може би никога няма да имате шанс.

Източник: Bright Side