Когато животът ни изправи пред изпитание, най-често сме изпълнени с недоволство. Защо на мен, с какво съм го заслужил?

Всъщност изпитанията и трудностите, през които преминаваме, оставят най-траен отпечатък в съзнанието и в сърцето ни. Те са тези, които ни градят като личности и ни дават криле.

Много повече израстваме благодарение на препятствията, които преодоляваме, отколкото чрез радостите и щастливите моменти в живота.

Разделите с близките ни носят мъдрост.

Затова, вместо да се оплакваме от изпитанията, можем да ги превърнем в свои приятели и своя сила. Трябва да ги приемем като уроците на Живота, за които да бъдем благодарни, защото чрез тях израстваме и ставаме по-силни, по-мъдри и по-смели.