Когнитивният психолог Даниъл Т. Уилингам представя най-новите научни изследвания и педагогически инструменти, свързани с принципи на преподаването. „Защо учениците не обичат училището?“, издавана от „Ентусиаст“, описва как работят умовете на учениците и как тази информация може да бъде полезна за тяхното образование. Авторът излага своите открития върху процеса на учене и формулира работещи техники за обучение. Той насочва вниманието върху значението на историята, емоцията, паметта, контекста и рутината за изграждането на трайни знания.

„Едва ли има друг автор, който да разбива с такава лекота клишетата за ученето, както го прави Даниъл Уилингам в „Защо учениците не обичат училището?“, споделя Валентина Стоева от фондация „Детски книги“. „Той успява да преобърне представите на учителите и родителите за трупането на знания, мисленето и паметта, като предлага решения, подплатени с научни доказателства и проверени многократно в практиката. Настолно четиво за всеки, който иска да подпомогне учениците да придобиват знания, съобразявайки се с начина, по който всъщност работи мозъкът.“

Според Уилингам учениците не обичат училище, защото техните учители не представят материала по най-добрия начин за тяхното съзнание. Ако преподавателите използват най-новата информация, която когнитивната наука може да предложи за това как работи умът, процесът на обучение ще бъде особено ефективен и приятен за учениците.

В тази книга учителите ще открият достъпно обяснени и аргументирани принципи на преподаването с ясни приложения в класната стая. Чрез знанието как функционира човешкият мозък могат да се усъвършенстват уменията на преподавателите на всички нива.

Как може да се предадат на учениците уменията, от които се нуждаят, когато съвременните стандартизирани тестове изискват само повтаряне на факти? Защо учениците помнят добре видяното по телевизията, но веднага забравят казаното по време на час? Как може да се адаптира работата на учителите към различни стилове на учене?

„Защо учениците не обичат училището?“ представлява ценен ресурс както за опитните, така и за начинаещите учители, за студентите по педагогика, за директорите и за всички онези, които искат да постигат повече в сферата на образованието.

Продължава на страницата на Новите родители