В живота трябва да полагаме усилия за всичко.

Освен за това – да се провалим в нещо.

Човешката природа е устроена така, че да се стреми към щастие. Всеки иска да бъде щастлив, да се чувства пълноценен, да върви напред. Само че колко хора са готови да положат усилие за това?

Понякога, когато не върви в нещо или сме се провалили, предпочитаме да обвиним обстоятелствата, другите, съдбата, но не и да потърсим вината у себе си. Това е качество на хората, които не умеят да приемат грешките си и не искат да работят върху себе си и своето развитие.

Всички грешим. Въпросът е какво следва от това? Взимаме ли си поука от грешките? Научаваме ли нещо ново? Следващия път склонни ли сме да допуснем същата грешка?

За всичко в този живот се изисква усилия. И в поддържане на приятелството, е в компромисите на брака, и в уроците, които ще предадем на децата си, в примера, който ще им оставим.

Единственото, което се постига без усилие в този живот, е провалът.

Това всеки го умее. Бъдете от другата страна и си поставяйте цели – полагайте усилия, за да ги постигнете. Трудът винаги се възнаграждава.