Всеки родител иска детето му да върви напред, да е успешно, да се чувства добре, да има увереност в себе си. Понякога обаче забравяме, че истинските оценки не са в електронния дневник. Истинските оценки ги пише Животът. За да подготвим детето за него, е добре да обръщаме внимание на психологическото и духовното му състояние.

Вместо да се вторачваме в успехите на детето си в училище, изразени в цифров резултат, е много по-важно да го научите на нещо друго:

1. Нека седи до детето, което седи само̀.

2. Нека бъде състрадателно към другите.

3. Нека предлага помощта си на околните.

4. Нека бъде приятел със самотните.

5. Нека умее да вдъхва кураж на другите.

6. Нека мисли за другите и не бъде егоист.

7. Нека умее да споделя с другите.

8. Нека да може да вижда доброто и красивото край себе си.

9. Нека търси доброто и красивото и у другите.

10. Нека бъде търпеливо и с добро сърце.

Това са истински важните уроци, които детето трябва да усвои в училище, за да бъде добър човек.