Човек сам избира средата си и е много важно сред близките ви да няма хора, които могат да съсипят живота ви.

Съветваме ви да стоите настрана от личности, които проявяват следните признаци на "токсичност".

1. Те са изключително егоистични и остават близо до вас само за да постигнат някаква своя цел.

2. Във взаимоотношенията с вас те искат твърде много и вземат много, а не дават нищо в замяна.

3. Те винаги се опитват да спечелят всеки спор – дори най-незначителния - и да докажат правотата си.

4. Поведението им на публични места е различно от това, когато са насаме с вас.

5. Те не се смятат за виновни и във всяка ситуация заемат позицията на жертва.

6. Опитват се да ви убедят, че само на тях може да се има доверие, и настройват приятелите и познатите ви един срещу друг.

7. Променят поведението си много бързо: в един момент могат да бъдат мили и симпатични, а в следващия - студени и гневни.

8. Често лъжат за всичко и отказват да си признаят. Прикриват недостатъците на характера си и ви заблуждават.

Източник: cluber.com.ua