4. Отвореност

Много сигнали могат да се изпратят за 7 секунди, така че използвайте тази възможност и покажете на човека, че сте отворени и може да ви се има доверие. Това най-добре се постига чрез отпуснат и отворен език на тялото – не кръстосвайте ръце, разкопчайте връхната дреха, стойте изправени, но в никакъв случай вдървени.

5. Всичко е в ъглите

Езикът на тялото има завладяваща сила за първото впечатление. Предайте интерес към човека, като едва забележимо се наклоните напред, докато говори. Представете си, че той или тя е единственият човек в стаята в този момент и вашият искрен интерес ще проличи.

6. Излъчвайте позитивност

Положителната нагласа е заразна и всички искаме да се обграждаме с хора, които правят света малко по-радостен. Направете съзнателно усилие да избягвате отрицателните съждения и човекът ще запомни вас, а не вашите оплаквания.

7. Помнете, че не става въпрос за вас

Класическата грешка, което хората правят, когато са нервни, е да говорят за себе си. Но един от най-добрите начини да ви харесат още от първия момент е да проявите искрен интерес към човека, който стои пред вас. Задавайте обмислени въпроси, и най-вече – слушайте внимателно.