Емоционално силните хора се справят с всекидневния стресиращ живот по-ефективно и по-бързо се възстановяват от предизвикателствата и кризите. Тъй като обаче емоционалната сила се отнася до вътрешните ни способности, можем ли да преценим вътрешната сила на един човек по това, което виждаме отвън?

Популярната култура представя емоционално силните хора като тихи, стоически типове, които никога не се оплакват и чиято емоционална изразителност в кризисни моменти е ограничена до стискане на челюстите, свиване на юмрук и тихи драматични погледи към хоризонта. Всякакво "изтичане" на емоция или сълзи (особено при мъжете) често се приема като докатзателство, че човекът не може да се справя с трудностите и е емоционално слаб.

Подобно схващане е невероятно подвеждащо. Емоционалната сила има малко общо със стоицизма и дори още по-малко с каквата и да било реакция на момента. Тя по-скоро е нещо, което се разбира с времето. По дефиниция, тя е свързана със способността на човек да се справя с предизвикателствата и да се възстановява от ударите, а не как реагира в който и да било момент.

Например ако двама предприемачи са инвестирали 5 години в компания, която претърпява крах, кой е емоционално по-силен: този, който плаче и си скубе косите или този, който проявява хладнокръвие и успява да потисне емоциите си?

Отговорът: нито един от двамата. Въпросът е подвеждащ.

Моментната реакция няма значение. Важно е какво се случва след това. Някой може да падне и да плаче, осъзнавайки, че всичко е загубено, да се чувства ужасно около седмица след това, но после да се изправи на крака и да започне да работи върху следващия си голям проект. Един на пръв поглед хладнокръвен човек, може да изглежда, че се справя по-добре в дадения момент и въпреки това да се чувства толкова сразен, че завинаги да се откаже от всякакво предприемачество.

Много от нас се преценяват погрешно в подобни ситуации - ако плачем, се обвиняваме, че сме "слаби", дори да имаме силата да продължим напред, дори да вярваме, че в крайна сметка ще успеем. Това, което вярвате за бъдещето си и това колко обезкуражени се чувствате в дългосрочен план показва вашата истинска емоционална сила.