Един ден син попитал своя баща:

- Татко, откъде винаги имаш толкова сили? Въпреки че по цял ден носиш на гръб огромни дънери, никога не личи да си уморен.

- Така е, синко. А силата е в безразличието. За мен е все едно какво дърво ще нося: дебело или тънко, дълго или късо, тежко или леко. Да, синко наистина е така. Силата винаги е в безразличието. Безразличието към което и да е препятствие – така никое от тях няма да може да спре човек по пътя му.