В края на всяка година правим равносметка на миналото. Отчитаме грешките си, спомняме си пропилените шансове, връщаме се към мечтите, които сме изоставили. В началото на всяка година си обещаваме, че ще бъдем различни, ще мислим различно, ще действаме различно, ще живеем различно... Ентусиазмът ни е достоен за завиждане! Оптимизмът ни – също! Докато ежедневието не ни впримчи в лапите си и лека-полека не започнем да отлагаме решенията, които сме взели толкова категорично само преди броени седмици. Отлагаме ги за едно по-подходящо утре... което никога не идва. И така... до края и на тази година. И до обещанията за следващата.

Предлагам ви заедно да спрем този порочен кръг. Предлагам ви да заживеем различно още от днес. Не е нужно много. Само празен лист, подострен молив и изпълнено с решимост сърце.

Запишете на лист следните 25 правила (в 5 групи по 5). Носете листа със себе си и често го поглеждайте. Не забравяйте - от изпълнението на тези 25 правила днес зависи щастието ви утре.

1. Тази година ще се обичам
1. Няма да подценявам способностите си. 
2. Няма да критикувам външността си.
3. Няма да се осъждам за грешките си. 
4. Аз заслужавам всичко хубаво в живота си.
5. Аз заслужавам да получавам обич.

2. Тази година ще се пазя
1. Няма да позволявам на другите да ме подценяват.
2. Няма да позволявам на другите да ме използват.
3. Няма да позволявам на другите да ме обезверяват.
4. Аз заслужавам да получавам уважение за това, което съм.
5. Аз заслужавам да получавам признание за това, което постигам.

3. Тази година ще се грижа за себе си
1. Ще намирам време за нещата, които обичам.
2. Ще се грижа за здравето си.
3. Ще се грижа за развитието си.
4. Ще се грижа за настроението си.
5. Ще се обградя с позитивни хора, за да мисля и аз позитивно.