Когато говорим за децата и тяхното развитие, често се фокусираме върху когнитивната сфера - какво трябва да могат, как да им помогнем да усвоят нови умения и знания и т.н. Има, обаче и други важни сфери от тяхното функциониране, които също е важно да развием.

Изграждането на добра самооценка е една такава област. Сигурно можете веднага да се сетите за човек, който има ниско самочувствие и не вярва във собствените си способности или пък за такъв, който прекалено много парадира с уменията си, които всъщност вие виждате, че не са толкова по-добри от тези на други хора.

И двата варианта са еднакво вредни. Ако самите ние не вярваме в себе си, то тогава и другите няма да вярват в нас. Ако обаче се надценяваме прекалено много, тогава лъжем само себе си, защото обикновено околните лесно виждат разликата между това, което изтъкваме, и това, което демонстрираме.

Ето защо да имаме добра самооценка означава да можем правилно да преценим възможностите си и да действаме според тях. Разбира се, това не значи да спрем да се самоусъвършенстваме.

Изграждането на добра самооценка започва от ранното детство. И именно тогава родителите могат да помогнат на децата да си изградят добра, но не и прекалено завишена самооценка:

1. Хвалете децата за постиженията им

Това изглежда много логично, но често виждам родители, които в стремежа си да отгледат умно и можещо дете, забравят да правят именно това.

Когато малкото постигне нещо, което другите деца вече умеят, тогава родителите имат склонността да причислят това умение към нещо маловажно и незаслужаващо поощрение, след като другите вече отдавна са го постигнали.

Затова е важно да гледате на детето като на отделна личност и да го хвалите за неговите собствени постижения без те да бъдат сравнявани с тези на другите деца.

2. А от тук следва и второто важно нещо - не сравнявайте децата едно с друго

Вижте целия текст на страниците на Новите родители.