С моя екип проведохме проучване, което разглежда разликите в начина на живот на щастливите хора в сравнение с тези, които се чувстват по-недоволни, пише д-р Райън Хауъл в „Psychology Today”.

Интересуваха ни няколко характеристики на щастливите хора, сред които връзката между парите и щастието.

Изследвахме предикторите на щастието в 30 различни проучвания. Тези проучвания измерват навиците на харчене, потребителските избори, ценностите и личностните черти.

Резултатите показват, че щастливите хора правят пет малки решения всеки ден, които подобряват благосъстоянието им. Ето какви са петте съществени разлики между щастливите и нещастните хора според последните ни изследвания на поведението на потребителите:

 1. Щастливите хора гледат на миналото с обич. Вероятно единствени сред всички животни, хората са в състояние да пътуват назад и напред във времето и да използват т. нар. „настояще на възприятието”, както за връщане към миналите събития, така и за мисли за бъдещето. Нашите данни показват, че щастливите хора изглежда преживяват наново екстаза, но игнорират агонията на отминалите дни. Когато щастливите хора мислят за миналото, те се фокусират върху добрите спомени, вместо да предъвкват негативите.

 2. Щастливите хора „улавят” емоциите на другите. Някои чувствителни хора са склонни да съпреживяват чуждите емоции. Те могат да ги „прихванат” както в радостни, така и в тъжни моменти. Когато някой се усмихне топло на щастливите хора, те се усмихват и чувстват вътрешна топлина. Това е една от характеристиките, които ясно се откроиха в нашето проучване. Ако обръщате повече внимание на положителните емоции на другите хора, ще бъдете по-щастливи.

 3. Щастливите хора живеят в общност. Човек е най-щастлив, когато три основни психологически нужди са удовлетворени: автономност, компетентност и свързаност. Буквално хиляди изследвания показват положителния ефект от удовлетворението на тези психични нужди върху щастието. Нашите данни показват, че тези психологически нужди могат да бъдат задоволени от общността, към която принадлежим. Щастливите хора казват, че те изпитват чувство на принадлеждност към общността, в която живеят и че чакат с нетърпение да се приберат у дома, когато са били далеч.

 4. Щастливите хора управляват парите си добре. Нещо, което всеки от нас може да направи всеки ден е да си състави бюджет и да следи плащанията си, така че ние не прави импулсивни покупки. Изследванията показват, че хората управляват парите си по-добре, когато имат ясна цел - например изплащане на кредитна карта, спестяване за пенсия или друг проект. Изследванията показват, че ако управлявате парите си по-добре днес, ще бъдете по-щастливи утре.

 5. Щастливите хора харчат парите си за преживявания, а не за материални придобивки. Близо 10 години проучвания са изследвали ефекта от инвестирането на пари в житейски опит, съпоставяйки го с купуването на материални блага. Сега има солидни доказателства, че когато хората харчат парите си за преживявания, те са по-щастливи, отколкото когато ги дават за материални придобивки. Нашето изследване обаче показва още нещо: хората, които по принцип за склонни да харчат парите си за преживявания са по-щастливи от хората, които имат склонност да купуват вещи.