Да помогнеш на друг човек е изненадващо ефективен начин аз справяне със стресовите фактори на всекидневието, установи изследване. 

„Стресиращите дни водят до по-лошо настроение и по-лошо психично здраве, но нашите резултати показват, че когато правим малки неща за другите, като например да отворим вратата пред някого, не се чувстваме толкова зле в напрегнатия ден.“ – казва д-р Емили Ансел, клиничен психолог и ръководител на изследването. 

Когато сме под стрес, ние по-скоро чувстваме, че имаме нужда от помощ, отколкото да сме готови да помогнем. Но известна проактивност може да помогне и на самите нас.

В рамките на изследването 77 души на възраст между 18 и 44 г. докладват всекидневните си преживявания в рамките на две седмици.

Всеки ден те изброяват стресиращите събития и пътите, в които са оказвали на някого дори незначителна помощ и подкрепа. Дребни неща като отваряне на вратата или питане „Имаш ли нужда от помощ?“ също са включени в списъка. 

Резултатите показват, че помощта, която оказваме на другите, защитава от стреса и прави хората по-щастливи. 

„Беше изненадващо колко силни и еднакви бяха ефектите при описанието на всекидневните преживявания.“ – казва Ансел. Просоциалното поведение, каквото е оказването на помощ на друг човек, помага за намаляване на стреса, но ако се прекали с това поведение, се наблюдава увеличение на отрицателните емоции. 

Следващият етап е да се проведе експеримент, в който се казва на хората да се ангажират с повече просоциално поведение, за да се види как това оказва влияние върху настроението.

„Това ще помогне да се изясни дали предписването на просоциално поведение може да се използва като потенциална терапевтична намеса за справяне със стреса, особено при хора, които страдат от потиснато настроение или остра форма на стрес.“

Източник: PsyBlog