Да, разбира се, че може

Предлагам ви тридесетдневна програма, с която сами да постигнете това. Уговорката ми е, че не трябва да очаквате мигновени резултати и чудеса, но ако изпълнявате препоръките ми постоянно, а не от време на време, а също така подходите към процеса творчески, непременно ще получите резултати, които биха ви учудили.

Важно е следното: прекалено силното желание може да се окаже главната преграда по пътя към целта. Не е необходимо постоянно да мислите за това, че вашата самооценка нараства. До успеха ще ви доведе постоянно растящата вяра в себе си заедно с регулярното изпълнение на упражненията.

И така, разполагате с четири седмици да повишите нивото на самооценката си.

Преди да започнем същинската част, моля, отговорете си на следните въпроси:

1. Можете ли да се разделите с партньора си, защото чувствате, че заслужавате повече?

2. Уважават ли ви колегите, приятелите, близките и роднините ви?

Ако сте отговорили на въпросите утвърдително, то онова ценно качество, каквото е високата самооценка и увереност в себе си, присъства напълно в живота ви. Но ако не е така? Ето нашия план:

Седмица първа

Всяка програма за развитие предполага предварителен анализ на моментното състояние. Това е началната точка.

Преди всичко е важно да определите в кои области имате ниска самооценка. Като правило това са една или две напълно конкретни области. Например отношенията с другите хора, отношенията с противоположния пол или публичните изяви. Опитайте да определите тази област, като си отговорите на следните въпроси:

В отношенията си с какви хора забелязвате в себе си ниската самооценка? Направете си списък.

В какви ситуации се проявява това?

Помислете и върху други аспекти на проблемите си в общуването. Запишете си всичко в тетрадка, предназначена специално за тази цел.