Съществуват определени закони в живота, които ни помагат да разберем смисъла на нашите действия и да се преборим с на пръв поглед непреодолимите ситуации.

В следващите редове ви представяме 20 от тях. Приложете ги през настоящата година.

Законът на сходността

В нашия живот няма случайни срещи. Подсъзнателно привличаме към себе си онези, които ни подхождат.

Законът на балансирането

Ако копнеете за нещо, но не можете да го получите, открийте друг сходен интерес, равен по сила на първия.

Законът на Боб

Когато Боб има проблем с всички, обикновено проблемът е в него.

Законът на потискането

Мислите или действията, които се опитвате да потиснете или отхвърлите, биха могли да излязат наяве по възможно най-неподходящото време. Важно е да приемете вътрешното си аз и да не се опитвате да потискате чувствата и емоциите.

Законът на трудностите

Винаги трябва да разглеждате преодоляването на дадена трудност като условно препятствие. В противен случай рискувате да пропуснете някоя наистина уникална възможност, която се появява веднъж в живота. Ако успеете да приемете този начин на мислене, ще бъдете готови да поемате нови предизвикателства и възможности.