10-те предупредителни признака за болестта на Алцхаймер

08 юли 2018 г., 15:30
41367

Shutterstock

Загубата на паметта, която нарушава ежедневния живот, може да бъде симптом на болестта на Алцхаймер или друга форма на деменция. Има 10 основни признака, които ни предупреждават за евентуалното наличие на заболяването. Симптомите, или част от тях, могат да се проявяват в различна степен при различните хора. Ако забележите някой от 10-те симптома у себе си или у ваш близък, не ги игнорирайте, а се обърнете към вашия лекар.

1. Загуба на паметта

Един от най-честите признаци за наличието на болестта на Алцхаймер. Отнася се основно до краткотрайната памет и непосредствено научена информация. Типични прояви са още забравянето на важни дати и събития; задаването на един и същи въпрос отново и отново.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Забравяне от време на време на имена или ангажименти, но припомнянето им по-късно.

2. Трудност при работа с числа и сметки

При някои хора се променя способността да изготвят план и да го следват последователно, както и да работят с числа. Трудности се появяват при организиране на месечните доходи и сметки. Може да се появят смущения в концентрацията и рутинни дейности да изискват повече време отколкото преди.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Допускане на случайна грешка при пресмятане на сметки или разходи.

3. Трудност за справяне с познати задачи у дома, на работа или през свободното време

Болните от Алцхаймер често се затрудняват с ежедневните си задължения, например да стигнат до позната дестинация, да си спомнят правилата на любима игра и т.н.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Понякога да се нуждаят от помощ например при боравенето с по-специфичен електрически уред.

4. Загуба на ориентация за време и място

При хората с Алцхаймер могат да изчезне представата за време, дата, сезон. Могат да изпитат трудност да разберат каквото и да, ако то не се случва в конкретния момент. Случва се да забравят къде се намират и как са се озовали там.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Забравят кой ден от седмицата е, но се сещат по-късно.

5. Трудности при разбирането на визуални изображения и на пространствено отношения

Могат да се появят трудности при четене, при преценка на разстояния, при различаване на контрастни цветове, което може да се окаже проблем при шофиране.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Промени в зрението, дължащи се на катаракт, т.нар. старческо перде.

6. Проблеми при разговор или писане

При хора с Алцхаймер могат да се появят трудности да провеждат и да следват диалог. Случва се да спрат по средата и да нямат представа как да продължат, или да повтарят многократно една и съща реплика. Още може да им е трудно да намират правилната дума или да назовават дадено нещо с грешна дума.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Понякога има трудност да се намери правилната дума.

7. Слагат вещи на нетипични места

Често хората с Алцхаймер губят вещи, или ги поставят на необичайно място, а след това не могат да възстановят спомена откъде са взели предмета, какво са правили с него и къде са го сложили. Понякога могат да обвинят някого в кражба.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Поставяне на вещи на необичайно място, но спомняйки си по-късно последователността на действията,

8. Намаляване на способността за преценка

Могат да се появят значителни изменения при взимането на решения и правилна преценка. Например загуба на умението да се борави с пари – могат да дават големи суми за продукти от телевизионни реклами. Стават небрежни към чистотата и личната си хигиена.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Взимат лошо решение от време на време.

9. Отдръпване от работа или социални дейности

Могат да започнат да странят от работа, социална активност, спорт, хоби. Не успяват да си спомнят как се извършва любима за тях дейност. Могат да започнат да странят от социални контакти поради промените, които се случват с тях.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Понякога се чувстват натоварени от работа, ангажименти, социални контакти.

10. Промени в настроенията и личността

Хората с Алцхаймер могат да станат объркани, подозрителни, депресивни, раздразнителни, страхливи. Лесно започват да се разстройват и натъжават, най-вече когато са извън обичайната си зона на комфорт, но се случва още вкъщи и сред близки.

Нормална промяна, свързана с напредване на възрастта: Развиване на собствен начин да се вършат и подреждат нещата и изпитване на раздразнение, когато редът бъде нарушен.

Когато се обърнете към своя лекар, той ще провери общото ви здравословно състояние и ще определи общите условия, които могат да афектират функцията на мозъка. Лекарят ви може да ви насочи към един или повече от следните специалисти:

Невролог – специалист по мозъчните и нервните заболявания;
Психиатър – специалист по заболяванията, засягащи настроенията или начина, по който работи умът;
Психолог – има специализирани умения да тества паметта и останалите умствени функции;
Геронтолог – специалист в работата с възрастни хора и хора с болестта на Алцхаймер.

Източник: alzheimer-bg.org

Коментари