За медитацията са написани много книги и са правени огромно количество изследвания. Медитацията, както и ползите от нея, продължават да печелят популярност. В САЩ, с медитация се занимават около 10% от населението, което е около 20 млн. души. В световен мащаб броят на хората, които практикуват медитация, постоянно расте, предава Мениджър Нюз.

1. В едно начално училище в град Лелистад, децата са ангажирани с медитация няколко пъти на ден. Изненадващо, тези деца са станали по-балансирани и спокойни, а в ученето са започнали да придобиват по-добри резултати от останалите.

2. Известният актьор Ричард Гиър започва да се занимава с медитация и става будист, когато е на 24 години.

3. Биологичната възраст на хората, които редовно практикуват медитация, е по-ниска от действителната с около десет години.

4. Медитацията има положителен ефект върху основните показатели на стареене на човешкото тяло като слуха, зрението, кръвното налягане, както и на цялото тяло.

5. Хората, занимаващи се с медитация, много по-лесно преборват болестите и почти не страдат от стрес.

6. Страдащите от безсъние хора, успяват да си възвърнат нормалния сън с помощта на медитация.

7. За много хора, медитацията подобрява поносимостта на болка и увеличава прага на поносимост на болка.

8. Интересен факт е, че добре обучени хора много трудно се изваждат от състоянието на медитативна концентрация.

9. Вече много летища по света са оборудвани със специални стаи за медитация и съзерцание.

10. Хората, които практикуват медитация, имат по-високо ниво на толерантност. Те са по-оптимистично настроени, не влизат в конфликти и имат по-високо ниво на енергия.

Източник: abcfact