Преди около 6 милиона години територията, на която днес се намира нашата страна, е била обитавана от интересни животни. Едни от тях са саблезъбите котки Metailurus.

Котките от рода Metailurus са били с големина на съвременна пума. Набитото тяло и здравите предмишници са белег, показващ, че вероятно видовете са се катерили по дървета и са живели в открити и смесени полузалесени райони.

Кости от видовете на рода са открити в европейски находища от Испания и Италия, през Унгария, България до Гърция (северна Евбея). Европейските находки са датирани от епохата на туролия. Фосили от видовете са открити и на територията на Китай, където за първи път през 1924 г. са открити първите останки на представител на рода. Видът Metailurus parvulus е откриван в пластове от Гърция и Източна Африка. Изкопаеми кости са откривани и в Северна Америка.

Представителите на рода Metailurus са известни като неистински саблезъби котки поради това, че не са притежавали кучешки зъби като същинските саблезъби котки. Поради разпокъсаността на откритите находки от вкаменелости на Metailurus, броят на видовете е предмет на продължаващи разисквания.