Земята е била синя планета в продължение на 3.8 милиарда години. Древните утаечни скални отлагания и лава, която е изстинала в характерни форми, доставят неопровержимо доказателство, че течната вода е съществувала на Земята поне оттогава.

Но като се има предвид колко голи каменни тела има в Галактиката, изобилните океани на Земята повдигат въпроса откъде е дошла тук цялата тази вода. Геоучените имат две водещи теории. Според едната водата е дошла от астероиди и комети, които са се сблъскали в планетата ни. Но скорошните изследвания дават повече тежест в полза на другата теория, според която  водата винаги е присъствала в скалите на земната мантия и постепенно е била изтласкана на повърхността на Земята от вулканичната дейност.

Разбирането на механизмите, които са довели водата на повърхността на планетата ни, ще ни помогне не само да разберем по-добре историята на Земята, но и ще помогне на астрономите в търсенето им на планети, които са годни да поддържат живот.

Новите доказателства показват, че течната хидросфера или цялата вода на повърхността на Земята всъщност се е отделила от вътрешността на планетата. Водата се съдържа в земната мантия под формата на хидроксилни групи (един водороден и един кислороден атом) включени в минерали като рингудита.

Когато скалите на мантията се стопят водата се разтваря в магмата. Когато магмата се издига нагоре към повърхността и изстива, налягането се намалява, формират се кристали и водата се освобождава под формата на пара чрез вулканите. 

Източник: Science Alert