Ако светът не установи контрол върху действията си, асоциирани с климатичните промени, „неописуемото човешко страдание“ ще бъде неизбежно. Това сочи нов доклад на коалиция от над 11 хил. учени от 153 различни страни.

Данните, публикувани в научния журнал BioScience, показват, че мерките, които взимаме в момента, не са достатъчни за овладяването на климатичното бедствие.

„Нашите призиви не са от вчера. Напротив, първите ни предупреждения са отпреди 40 години“, заяви Томас Нюсъм, биолог от Университета в Сидни. „И въпреки това не адресирахме тази криза. Климатичните промени настъпиха и се ускоряват по-бързо, отколкото много учени очакваха“, допълва Уилям Рипъл, един от водещите изследователи.

„Крайно време е да действаме. Все още имаме шанс да предотвратим най-тежките последици”, каза още Нюсъм.

Какво можем да направим? Учените призовават за „основна трансформация на начините, по които нашето глобално общество функционира и си взаимодейства с естествената екосистема“. За да намалим вредите, асоциирани с климатичните промени, ние трябва:

  • да се фокусираме върху промени, свързани с производството на енергия;
  • да намалим вредните емисии от замърсители като черен въглерод, метан, тропосферен озон и флуоринирани парникови газове;
  • да защитим важните природни системи;
  • да променим практиките си, свързани с храната;
  • да променим икономическите си ценности;
  • да стабилизираме глобалното население.

„Ако искаме да намалим климатичните промени и да се адаптираме към тях, като същевременно почетем човешкото разнообразие, трябва да претърпим ключови трансформации по отношение на начините, които нашето глобално общество функционира и си взаимодейства с естествените екосистеми“, пишат авторите и добавят, че сегашните световни движения окуражават световните лидери да предприемат незабавни действия. „Като един Алианс от световни учени, ние сме готови да помогнем на всички, от които зависи взимането на решения, за да установим един справедлив преход към едно по-устойчиво и разумно бъдеще.“

Източник: IFLScience