Наистина ли мухата вижда мухоловката и битката ни с нея е предварително загубена? Налага се да се примирим с отговора: да. Летящото насекомо притежава зрение, което в много отношения превъзхожда човешкото. Например гледа като в забавен кадър. И има време да реагира.

И други представители на фауната могат с очи да обхванат неща, убягващи на човешките. Пчелите виждат ултравиолетовата светлина, змиите пък – инфрачервената, и двете неуловими за нас, най-висшите бозайници. Защото, както е известно, човешкото око възприема само част от електромагнитния спектър.

А соколът фиксира плячката си от 8 километра разстояние. Това не можем да го постигнем дори с помощта на бинокъл.

Но да се върнем на мухата. Тя наистина гледа

като с времева лупа

При човека повече от 18 изображения в секунда вече се превръщат в последователно движение, докато стайната муха разграничава много ясно една от друга цели 250 изображения в секунда. Предимството е, че дори и най-бързите движения й се струват доста бавни и й остава достатъчно време, за да ги възприеме и реагира. Има обаче и недостатък – погледът й напред е перфектен, но назад е силно ограничен, включително от собственото й тяло. Така че, ако я доближите отзад и бъдете наистина бързи, имате шанс да я изненадате.

Мухата, както и останалите насекоми, има още един недостатък – убягват й дребните детайли. Пчелите не са в състояние да видят ситната структура на някои цветчета. Но те се справят с този проблем, като компенсират с добро обоняние и с това, че умеят да виждат ултравиолетовата светлина. Ние, хората, не можем да възприемем ултравиолетовата окраска на цветята, но тя дава на насекомите ценна информация.

Видимият спектър за човешкото око

е с дължина на вълната между 380 и 780 нанометра. Ултравиолетовата е под 380, а над 780 е инфрачервената. Има животни, които виждат и нея – някои змии например. Чрез инфрачервени сензори, разположени в ямките между очите и ноздрите им, те улавят промяна на температурата дори с 1 градус. Това им позволява да виждат телесната топлина, излъчвана от жертвите или неприятелите им, и в пълна тъмнина.