Змиите са студенокръвни безкраки влечуги, близки родственици на гущерите, с които спадат към един и същи разред – Люспести. Обикновено змиите са миролюбиви същества. От ветеринарно-медицинска гледна точка те боледуват от вътрешни паразитни, бактериални и вирусни заболявания като хората. Те също изпитват страдания, което е най-интересното. В нашия фолклор се е родил символът на змията като символ на злото, а после и сравнения, превърнали се в нарицателни имена за свекърви, бивши приятелки и изобщо жени, с които не искаш да имаш нищо общо. Ветеринарите казват, че змията никога няма да ухапе, ако не я предизвикаме. Ние просто не представлявате интерес за нея, освен ако не я заплашим по някакъв начин – например да я настъпим или да предизвикаме директен физически контакт.

Все пак съществуват опасни и отровни змии като пепелянката и усойницата, към които трябва да сме изключително внимателни и да не допускаме да бъдем ухапани. Въпреки това изходът дори от тези ухапвания може да бъде благоприятен – особено ако е далече от главата.

Знаете ли обаче, че по света съществуват змии, които нападат на групички? Звучи зловещо, нали? Те не живеят в глутница като вълците или прерийните кучета, защото нямат социална потребност. Обединяват сили само с една цел: да убиват. Кубински биолог доказва за първи път, че влечугите действително не просто ловуват в близост едно до друго – те ловуват заедно. Кубинската боа е първото влечуго, за което е установено, че практикува „колективно ловуване“ или работа в екип, за да достигне крайната си цел – улов на плячка. Групичките на този вид змия обикновено се установява в пещера, където дебне своите жертви – прилепите. Системата им включва следния подход: провесват се от тавана и блокират пътя на прилепите, когато влизат или излизат от пещерата. Това е и моментът, в който улавят жертвата си. Ако например три змии дебнят плячка заедно, всяка улавя средно по един прилеп, обикновено на всеки 7 минути (боата си тръгва, щом хване прилеп, затова средният брой е един). Ако обаче змията е сама, средните стойности спадат значително и успява да улови прилеп за цели 19-20 минути.