В сравнение с това, което знаем за другите скалисти планети от Слънчевата система, нашата планета има изключително динамичен живот. Водата във всичките й състояния износва, ерозира и изгражда наново много неща. А отдолу се движи земната мантия, бавно, но неописуемо мощно и периодично изхвърля скали, земна маса и лава на повърхността на планетата. Релефът на Земята и самата й структура са в непрекъснат процес на движение.  Но геологическите и метеорологическите промени са толкова постепенни в планетен мащаб, че много лесно хората могат да се подведат, че планетата постоянно стои една и съща.

И колкото и стабилна да изглежда земята под краката ви, повечето от нея е съставена от порядъчно подвижни плочи от минерали, които се отблъскват една друга, задвижвани от течния поток на стопена скала под тях. И техният танц е толкова бавен, че никой не бе обърнал сериочно внимание на голямата картина, която дава негова сцена. Докато геофизикът Алфред Уегънът отбеляза през 1912, че този процес може да обясни защото еднакви или доста сходни вкаменелости могат да се намерят на съвсем разделени и отдалечени краища на света.